Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia

W ramach zajęć terapeutycznych stosuje się ergoterapię, podczas której podopieczni uczą się czynności dających pewien stopień samodzielności i możności stanowienia o własnej osobie. Na zajęciach kulinarnych uczą się gotowania, pieczenia i sporządzania różnego rodzaju sałatek.

W terapii zajęciowej skupiamy się również na niwelowaniu zaburzeń zachowania oraz zachowań emocjonalnych. W działaniach tych stosuje się socjoterapię, na którą składa się:

  • udoterapia, w której wykorzystujemy zabawy manipulacyjne, zabawy tematyczne oraz zabawy i gry dydaktyczne,
    - terapia ruchem, na którą składają się, ćwiczenia ogólne usprawniające, gry i zabawy ruchowe oraz nauka czynności życia codziennego,

  • terapia poprzez światło, dotyk, dźwięk w sali doświadczania świata

Trening umiejętności społecznych, który obejmuje treningi z zakresie nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, wyrażania potrzeb.

Rekreacja, w skład której wchodzą:
- silwoterapia czyli oddziaływanie pięknem przyrody,
- zabawy taneczne,
- zwiedzanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym

W działach terapeutycznych dużą uwagę skupiamy na arteterapii, ponieważ dzięki niej można dotrzeć do najgłębiej ukrytych zakamarków ludzkich możliwości. W zajęciach stosujemy rysunek, malarstwo (malowanie farbami plakatowym, akwarelą, zajęcia z ceramiką oraz stosowane techniki:
- masy plastyczne: glina, masa solna, masa papierowa,
- zdobnictwo i dekoratorstwo, tworzenie dekoracji okolicznościowych (święta, urodziny, imprezy tematyczne)
- muzykoterapię, która dzieli się na bierną ( słuchanie muzyki, relaksacja, aktywizacja) i czynną ( wspólne muzykowanie z mieszkańcami),
- filmoterapię, która w naszym domu odbywa się poprzez projekcje filmów oraz dyskusje na temat wyświetlanego obrazu,
- choreoterapię, która jest realizowana w naszym domu poprzez zajęcia taneczne, ćwiczenia muzyczno – ruchowe oraz improwizacje przy muzyce,

- dogoterapię

Rozpoczęcie wszelkich działań terapeutycznych poprzedzone jest badaniem mieszkańca, obserwacją oraz analizą opinii psychologa i pedagoga.
Cele terapeutyczne ustala grupa specjalistów wraz z pracownikiem pierwszego kontaktu, które są ustrukturyzowane w indywidualnym planie wsparcia. Działania terapeutyczne podlegają cyklicznej ewaluacji, poprzez analizę efektów pracy z mieszkańcem.

Integracja Sensoryczna

Utworzono dnia 18.11.2015, 17:23

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny